מרכז הצ"ח א"י, הבחירות לקונגרס היסוד של הצ"ח, 18.8.1935

01.01.1935 - 30.09.1935

סימול התיק : ג 10 א - 12/ 1

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

ג10א- 12_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

טפסי הצהרת הסכמה לחוקת הצ"ח. טפסי הצהרת השוקל. תעודות השקל.
כרוזים הקוראים להשתתף בבחירות לקונגרס היסוד של הצ"ח.
תצלום כרוז מאת זאב ז'בוטינסקי בנושא הקמת הצ"ח וקונגרס היסוד.
פתקי הצבעה במישאל שקדם לבחירות לקונגרס היסוד ביוני 1935.
קטע מהרפראט של אברהם ויינשל בקונגרס היסוד של הצ"ח (אידיש).

מילות מפתח