חניכי בית"ר - מצעד אבל לזכרו של זאב ז'בוטינסקי, תל אביב.

סימול התצלום : תצ- 2523

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 06/08/1940
סוג התאריך: מדויק
הצלם / בעל הזכויות: פוטו אופיר, ת"א. פוטו בצלאל, ת"א