מרכז הצ"ח א"י, התכתבות בענין אסירי בית לחם, ירושלים מזרע, עתלית ורחובות

04.09.1937 - 03.12.1940

סימול התיק : ג 10 א - 10/ 7

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10א- 10_7.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות עם משרד המזכיר הראשי ומיפקדת המשטרה בדרישה לשחרור
אנשי הצ"ח ממאסרם. מכתבים להנהלת הצ"ח בעניין אסירים שונים.
התכתבות האסירים עם הנהלת הצ"ח בבקשת סיוע למשפחותיהם.
בקשות עורכי הדין של האסורים להקלת פסק דינם.
מכתב הנשים המוחזקות בכלא עתלית אל הנציב העליון בבקשה לשחררן.
מכתב עידוד לועד המורשים של הצ"ח א"י בעניין המאסרים בארץ מסניף
הצה"ר בביאליסטוק. שני מברקי עידוד להצ"ח א"י מזאב ז'בוטינסקי.
בתיק גם: גילוי דעת של הסוכנות היהודית בנושא פסק הדין של אנשי
הצ"ח האסורים. תזכירים בנושא שביתת הרעב בכלא עתלית ותגובת
השלטונות. טופס החתמה על עצומה לחנינת מרדכי בן יעקב שוורץ
שנידון למוות. רשימת ספרים שנאספו עבור הכלואים בכלא בירושלים.