מרכז הצ"ח א"י, ועדה ציבורית למען אסירי עכו והועד לכלכלת אסירי עכו - התכתבות

28.09.1937 - 28.07.1940

סימול התיק : ג 10 א - 10/ 2

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10א- 10_2.PDF הורדת קובץ

תוכן

הקמת הועד הציבורי למען אסירי עכו. מכתבי מחאה ותמיכה של עיריות
ומועצות מקומיות ושל יוסף קלוזנר. העתקי מברקים מועד הקהילה
אל הנציב העליון והסוכנות היהודית בנושא אסירי עכו.
הזמנות לישיבות ואסיפות.
בתיק גם: פרוטוקול אסיפת העם של הצ"ח בנושא תמיכה באסירי עכו.
כרוזים אל הישוב העברי בבקשת עזרה וסיוע לאסירים ומשפחותיהם.
גילוי דעת של הועדה המרכזית למען אסירי עכו בנושא כלכלת האסירים.
חשבון הוצאות הטיפול באסירים ומשפחותיהם. טופסי קבלה של תרומות
למען האסירים. גלויות שנה טובה.