מרכז הצ"ח א"י, התכתבות המזכיר הראשי של ממשלת ארץ ישראל עם ערי ז'בוטינסקי

01.03.1940 - 11.12.1940

סימול התיק : ג 10 א - 8/ 2/ 3

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

ג10א- 8_2_3.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות בעניין בקשת ערי ז'בוטינסקי לאישור יציאה מא"י.
בתיק גם: תזכיר מאת זאב ז'בוטינסקי בנושא דרישה לשחרור ערי
ז'בוטינסקי ממאסר.