מרכז הצ"ח א"י, הנציב העליון לארץ ישראל - התכתבות

01.01.1936 - 04.09.1940

סימול התיק : ג 10 א - 8/ 1

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10א- 8_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

העתק התכתבות בין קומיסריון הצ"ח בא"י לממשלת א"י בנושא מתן
סרטיפיקטים לחברי הצ"ח. מצב הביטחון בא"י. דרישה לשחרור אנשי
בית"ר שנאסרו. בקשה לשינוי תקנון הבחירות לאסיפת הנבחרים.
הצעה להקמת משטרה יהודית. התייצבות הצ"ח לצד בריטניה במלחמת
העולם השנייה. מחאת הצ"ח על סילוף ידיעות ע"י לשכת העיתונות
הממשלתית. בקשת סיוע אישית.
בתיק גם: תזכירים לנציב העליון בעניין עמדת הצ"ח כלפי התכנית
להקמת מועצה מחוקקת, ובנושא המצב בא"י ודרישה לשינוי גישת
בריטניה כלפי הקמת מדינה יהודית. פרטי שיחה בין הנציב העליון
ומשלחת הצ"ח בא"י בנושא הקמת מדינה יהודית. קטע עיתון ובו מברק
לנציב העליון מטעם אסיפת העם בדרישה לשחרור היהודים שנאסרו.
כולל מסמכים באידיש.