מרכז הצ"ח א"י, הועד הלאומי לכנסת ישראל- הכנות לקראת הבחירות לאסיפות הנבחרים

27.02.1936 - 11.11.1938

סימול התיק : ג 10 א - 7/ 2/ 3

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10א- 7_2_3.PDF הורדת קובץ

תוכן

פרוטוקול התייעצות קומיסריון הצ"ח בא"י בנושא ההשתתפות באסיפת
הנבחרים. מכתב הצה"ר לנציב העליון בנושא תיקון תקנות הבחירות.
דיווח על המצב בועדת הבחירות לכנסת ישראל. התכתבות בנושא
ערעורים על פנקס הבוחרים. דיווח על פעולת ועדת הבחירות בחיפה.
מינוי חברי ועדת הבחירות המרכזית.
החלטות ועדת הבחירות המרכזית לאסיפת הנבחרים בנושא בחירת ועד
פועל. רשימת הסיעות המשתתפות בועדה.
כרוז ועדת הבחירות בחיפה בעניין הגשת ערעורים על פנקס הבוחרים.
הזמנות לישיבות.