מרכז הצ"ח א"י, הועד הלאומי לכנסת ישראל - התכתבות, תזכירים, סקירות פנימיות

31.12.1934 - 28.10.1940

סימול התיק : ג 10 א - 7/ 2/ 1

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10א- 7_2_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: הצעה לתיקון תקנות הבחירות לועד הלאומי ולאסיפת
הנבחרים, טיפול בבקשות עזרה אישיות, מפעל מס החירום וחלוקתו,
תשלום מס כופר הישוב, תלונה על הוצאת רביזיוניסטים
מבית המדרש למורים מזרחי, בקשת עזרה כספית לציבור הסוחרים.
מכתבים מאליאס גינזבורג לאריה אלטמן בנושא הקמת תעשייה בא"י.
סקירות בנושא הגיוס בא"י, הפצצת תל-אביב וחיפה, ישיבת המועצה
למען השבת, הוצאות מפעל הסיוע של הועד הלאומי, מפעל המיל, ריכוז
פעולת מס חירום וכופר הישוב וענינים פנימיים ארגוניים.
מכתבים בחתימת יצחק בן צבי. הזמנות לאסיפות וכינוסים.
בתיק גם: איגרת לתורם וכרוז בנושא מפעל המיל.