מרכז הצ"ח א"י, הצ"ח דרום אפריקה - התכתבות

31.12.1936 - 22.10.1940

סימול התיק : ג 10 א - 6/ 3

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10א- 6_3.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: היחסים בין הצ"ח להסתדרות הציונית, עניני ארגון
ותעמולה, שאלת הסרטיפיקטים לחברי בית"ר, הסתדרות עובדים לאומית
ומאבקה בהסתדרות הכללית, עניני כספים, התעמולה להקמת צבא עברי.
בתיק גם: מאזנים של ועד המורשים. העתק מכתב מהצ"ח א"י לנשיאות
ולהנהלה הראשית של קרן תל-חי בלונדון בעניין ניהול הכספים בא"י.
כרוז לגבי אסיפה המונית.