מרכז הצ"ח א"י, סניף הצ"ח תל-אביב - התכתבות, חוזרים ורשימת חברי הסניף

02.01.1940 - 30.12.1940

סימול התיק : ג 10 א - 5/ 5

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10א- 5_5.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות בעניני תקציב הסניף. תכנית עבודה של הצה"ר בתל-אביב.
חוזרים בנושא עריכת מיפקד של חברי הצ"ח, תשלום מס חבר, בחירות
למועצה העירונית של הצ"ח בת"א, דיווח על פעולות הסניף, הצעדים
שננקטו ע"י הועד המרכזי בעניין אניות המעפילים, העתק ממכתב שנשלח
למזכיר הבריטי הראשי בעניין זה ותשובתו.
רשימת חברי סניף ת"א וכתובותיהם.
כרטיסית תל אביב של הצ"ח.