מרכז הצ"ח א"י, סניף הצ"ח בחיפה - התכתבות

09.08.1936 - 24.01.1941

סימול התיק : ג 10 א - 5/ 1

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10א- 5_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: הכנות למיפקד חברי הצה"ר בחיפה, ארגון ועד חדש
בסניף, דיווח על ישיבות ועל המתרחש בסניף, הרשמת חברי התנועה
בפנקס כנסת ישראל, בקשות עזרה אישיות.
הזמנות לאסיפות וישיבות.
בתיק גם: פרוטוקולים מישיבות הסניף בנושא קרן תל-חי, עבודה
סוציאלית, בחירות לועד הקהילה, מפעל מס החירום וביסוס התנועה.
כרוז לחברי הצה"ר בחיפה בנושא הצטרפות לסניף ותשלום המס.