מרכז הצ"ח א"י, קרן תל-חי - התכתבות

01.04.1937 - 12.09.1940

סימול התיק : ג 10 א - 3/ 20

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10א- 3_20.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: שאלת סמכויות ועד המורשים בעניני קרן תל-חי
בא"י, בעיית אישורי יציאה מא"י לשליחי קת"ח, בקשת מרכז הצ"ח בא"י
לעזרה כספית מקת"ח.
בתיק גם: הסכם בין אריה אלטמן, המורשה הראשי של הצ"ח בא"י, לבין
ס. מאירוביץ, המורשה הארצי של קת"ח בא"י על הסדרת היחסים בין
ועד המורשים לקת"ח.
תזכיר והתכתבות של מ. טרגין וא. לוין עם הנהלת קת"ח בעניין הצלת
יהודים והעלאתם לא"י.