גיבורים מחוץ לפנתיאון: צמיחתו של מיתוס עולי הגרדום בימין הרביזיוניסטי והמאבק על מקומו בזכרון הקולקטיבי בישראל.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 289

שם המחבר: גולדשטיין אמיר
שנה לועזית: 2003
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

צמיחת מיתוס עולי הגרדום ברביזיוניזם המקסימליסטי בשנות ה 30 של המאה העשרים. פרשת שלמה בן יוסף, היווצרות מיתוס
בן יוסף בבית"ר, באצ"ל ובלח"י. מיתוס הגרדום של לח"י על רקע תלייתם של אליהו חכים ואליהו בית צורי בקהיר. היווצרות
מיתוס עולי הגרדום בשלהי המנדט הבריטי: פרשת דב גרונר, נידוני ליל ההלקאות, התאבדותם של מאיר פיינשטיין ומשה ברזאני,
שלושת עולי הגרדום האחרונים: מאיר נקר, יעקב וייס ואבשלום חביב, היווצרות מיתוס עולי הגרדום ערב הקמת המדינה ובעשור
הראשון למדינת ישראל. המאבק על ההנצחה, הקמת אנדרטאות. מנחם בגין, תנועת החרות ומיתוס עולי הגרדום. המאבק ללגיטימציה:
הפולמוסים בכנסת, הפולמוס על ספר תולדות ההגנה, המאבק על הבולים, על כלא עכו. מיתוס עולי הגרדום לאחר המהפך.