מרכז הצ"ח א"י, קופת חולים לעובדים לאומיים - התכתבות

26.12.1939 - 08.11.1940

סימול התיק : ג 10 א - 3/ 19

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10א- 3_19.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: בקשת קופת חולים לאומית לסיוע כספי מהועד
הלאומי, מתן עזרה רפואית לפלוגות העבודה, הקשרים עם הצלב האדום.
בתיק גם: תזכיר של קופ"ח לעובדים לאומיים בנושא מהותה של קופ"ח,
תפקידיה, פעולותיה, מוסדותיה ובעיותיה.