שמעון פרס נפגש עם הסטודנט המצרי הראשון כמאל עבדול מאליק - האוניברסיטה העברית.

סימול התצלום : תצ- 2263

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 04/10/1979
סוג התאריך: מדויק
הצלם / בעל הזכויות: עוזי קרן

קבצים מצורפים

מילות מפתח