מרכז הצ"ח א"י, נשיאות הצ"ח לונדון - התכתבות

04.01.1940 - 18.12.1940

סימול התיק : ג 10 א - 3/ 18/ 5

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10א- 3_18_5.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: המצב בועד הלאומי, היחסים עם הסתדרות עובדים
לאומית, שאלת ההשתתפות בכופר הישוב, הצטרפות ה.ע.ל. ללשכת
העבודה האחידה, קרן תל-חי, היחסים בין ועד המורשים לבין הנשיאות,
מו"מ עם הסוכנות היהודית בעניין איחוד קרנות התרומות, ההעפלה,
איסוף כספים למען הצלת יהודים מאירופה וישובם בא"י, הצעה להקמת
צבא יהודי, עניני עלייה וסרטיפיקטים, הכנות לועידה של הצ"ח בא"י,
רעיון הקמת ממשלה יהודית זמנית, שאלת יצוג יהודי במועצה הלאומית
הפולנית, מו"מ לקראת עריכת ועידת שולחן עגול עם הסוכנות היהודית,
פעילות הנשיאות אחרי מות זאב ז'בוטינסקי.