מרכז הצ"ח א"י, נשיאות הצ"ח לונדון - התכתבות

02.01.1938 - 23.12.1938

סימול התיק : ג 10 א - 3/ 18/ 3

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10א- 3_18_3.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: מפעל האיגרת, המגבית למען אסירי עכו, הכנות
לקונבנט העולמי בפראג ולועידה הארצית של הצה"ר, הקשר עם מפלגת
המדינה העברית, קיפוח ע"י הסוכנות בחלוקת סרטיפיקטים, חקירת ליגת
הווארד את תנאי המאסר בא"י, דיווחים על המתרחש בא"י- מאורעות
תרצ"ח, מאסר רביזיוניסטים.
בתיק גם: פרוטוקול השיחה בין הנציב העליון לבין משלחת הצ"ח בא"י
בנושא הצורך בהקמת מדינה יהודית. תקציר ישיבת ועדת הקשר בלונדון
לגבי פעילות משותפת עם מפלגת המדינה העברית.
כולל מסמכים בגרמנית ורוסית.