מרכז הצ"ח א"י, נשיאות הצ"ח לונדון - התכתבות

01.01.1937 - 30.12.1937

סימול התיק : ג 10 א - 3/ 18/ 2

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10א- 3_18_2.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: מו"מ עם הסוכנות היהודית בעניין סרטיפיקטים
לבית"רים, פעולת ועדת פיל, החלטת החלוקה והמאבק נגדה, קרן תל-חי,
דיווחים על המאורעות בא"י, המאורעות בטבריה, הגעת הספינה שרה א'
לא"י, מפעל האיגרת, הפצת השקל, התיישבות בית"רים במושבות פיק"א
בגליל, מו"מ בין הסתדרות עובדים לאומית לבין ההסתדרות הכללית,
הצעה לערוך ועידת שולחן עגול עם ההסתדרות הציונית, עניין
הקלירינג, הכנות לבחירות לאסיפת הנבחרים ולקונבנט העולמי בפראג,
תנאי האסירים בכלא עכו ועריכת מגבית למענם.
סקירה על מצב האסירים הפוליטיים בא"י.
כולל מסמכים בצרפתית, גרמנית, רוסית ואידיש.