שבויים מ-יחידה עיראקית, שנתפסו ב-מנשייה, יפו ע"י האצ"ל מובלים למקום הריכוז ב-כרם התימנים.

סימול התצלום : תצ- 1950

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/04/1948
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח