מרכז הצ"ח א"י, חוזרים של ועד המורשים והועד המרכזי

24.02.1936 - 22.12.1940

סימול התיק : ג 10 א - 2

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10א- 2.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: הכנות לועידת יסוד הצ"ח בא"י, להתייעצות עולמית
בטריאסט, לקונבנט הלאומי של הצ"ח בפראג, לועידה העולמית של הצה"ר
ולועידה הארצית של הצ"ח. מגבית להקמת מצודת זאב. גביית מס מרכזי.
עריכת מיפקדים ומגביות. הזמנות להתייעצויות. החלטות בנושאים
פוליטיים, תעמולתיים, כספיים וארגוניים. אי השתתפות במגבית כופר
הישוב. פרשת שלמה בן יוסף והודעה לעיתונות בנושא מטעם נשיאות
הצ"ח. מו"מ בין ועד המורשים לנשיאות כופר הישוב והועד הלאומי.
עמדת הצ"ח עם פרוץ מלחמת העולם השנייה. המצב בהצ"ח.
תוכן נאום של זאב ז'בוטינסקי באזכרה לשלמה יעקובי בלונדון.
בחירת הנהגה חדשה. יחס הבריטים לאניות המעפילים.