הצה"ר א"י ועד-מרכזי, חומר הסברה, מודעות, כרוזים

01.01.1926 - 31.12.1940

סימול התיק : ג 10 - 79

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

קול קורא של זאב ז'בוטינסקי לחברי הצה"ר בעקבות עליית הנאצים
בגרמניה.
כרוזים בנושא פסק דין מוות לאברהם סטאבסקי בפרשת רצח ארלוזרוב,
הדרישות מהממשלה הבריטית וממוסדות הישוב, ביקורת על ההסתדרות
הציונית והועד הלאומי בנושא המועצה המחוקקת, התנגדות לתכנית
החלוקה וביקורת על הסוכנות היהודית בנושא, יצירת גדוד עברי,
ריאורגניזציה של הצה"ר.
גילוי דעת של סיעת הצה"ר בועד הלאומי בנוגע למתרחש בא"י 3391.11.
גילוי דעת של מרכז הצה"ר בא"י בנושא מאורעות הדמים בחיפה.
עלון לבירור ויכוח על שאלות הצה"ר בארץ ישראל.