הצה"ר א"י ועד-מרכזי, מפעל הדינרים - התכתבות

24.06.1932 - 06.08.1935

סימול התיק : ג 10 - 70

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות בנושא הפצת מפעל הדינר, תיאום העברת הכספים, מינוי עו"ד
אבניאלי למורשה מפעל הדינר בירושלים.
שני טפסים של דינרי נחושת.
קבלות על העברת כספים.

מילות מפתח