הצה"ר א"י ועד-מרכזי, הועד למען העם - מכתבים, פרוטוקולים, חוזים

07.08.1931 - 01.09.1931

סימול התיק : ג 10 - 67

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

פרוטוקול הישיבה המיוחדת לריאורגניזציה של עיתון העם. חוזר הועד
למען העם על הכרזת חודש למען העם לשם גיוס כספים.
חוזה שנערך בין חברת מיגדלור לבין וולפגנג פון וייזל על קניית
עיתון העם ע"י החברה.