הצה"ר א"י ועד-מרכזי, הועדה הארגונית - התכתבות

07.10.1934 - 12.12.1934

סימול התיק : ג 10 - 62

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות בנושא מבנה ועדת הארגון, עניני כח אדם, דיווחי סניפי
הצה"ר ופלוגות העבודה על פעולותיהם, מפעל הדינר, הכנות לבחירות
לועידה הארצית השמינית של הצה"ר, העברות כספים.
בתיק גם: חוזר הועד הזמני של הצה"ר בנושא מינוי ועדה ארגונית
ומפעל הדינר. פרוטוקול ישיבת הועדה הארגונית.