הצה"ר א"י ועד-מרכזי, מערכות עיתונים - התכתבות

05.12.1926 - 04.08.1940

סימול התיק : ג 10 - 57

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: כספים, בקשות לשליחת אינפורמציה, הודעות
לפירסום, ביקורת והערות על כתבות ומאמרים שפורסמו בעיתונות,
הוצאת עיתון פנימי של הצה"ר. הזמנות למסיבות עיתונאים.
הודעת מאיר גרוסמן לעיתונות בנושא הקמת משרד פוליטי של הצה"ר
בירושלים, העמדות המדיניות של הצה"ר ותביעותיה מהממשלה
ומההסתדרות הציונית.
גילויי דעת של הצה"ר בנושא רצח ארלוזרוב, והחלטת הועד הלאומי
להופיע לפני ועדת החלוקה.
בתיק גם:החלטות הועידה הרביעית והמועצה היוצאת מן הכלל של הצה"ר.
עמוד השער של עיתון ידיעות של הועד המרכזי (כתב יד).
כולל מסמכים בגרמנית ורוסית.