עיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות הציונות,היישוב ומדינת ישראל

סימול הספר : צ- 1936/ 2

שם מחבר הספר: בראלי אבי, עורך
מוציא לאור: המרכז למורשת בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מקום ההוצאה: קריית שדה בוקר
שנת ההוצאה הלועזית: 1992
שנת ההוצאה העברית: תשנב
שפה: עברית
הערות: שער נוסף וסכום באנגלית. כרך 2.

תוכן

כולל מאמרים מאת: מאיר אביזוהר - יציאת הבריטים: דיון ביקורתי על
היסטוריוגרפיה מצמצמת - נסיון לבדוק האם פעולות המחתרות החישו את
יציאת הבריטים או שמא תהליכים פוליטיים.
יונה בנדמן - התערבות הצבא הבריטי בהתקפת האצ"ל על מנשייה.
דיון במניעים של הצבא הבריטי להתערב למען הערבים בעת התקפת האצ"ל
על שכונת מנשייה שליד יפו.