הצה"ר א"י ועד-מרכזי, מוסדות ממשלת ארץ ישראל - התכתבות

14.10.1925 - 19.10.1936

סימול התיק : ג 10 - 56

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות עם:מפקד המשטרה העירונית בתל אביב, נציב מחוז יפו, משרד
הדואר הראשי בירושלים, המזכיר האזרחי של ממשלת א"י.
התכתבות עם המושל המחוזי בירושלים בבקשה לרשום את הצה"ר בספרי
הממשלה.
התכתבות עם הנציב העליון בנושא: החלטות ועידת הצה"ר השמינית
הכוונה לשלול את אזרחותם של אב"א אחימאיר ויהושע ייבין. הפטיציה
של הועד המרכזי לועדת המנדטים. מאסר חברי בית"ר באוקטובר 1936.
תזכיר שהוגש ע"י אנשי ציבור ערבים לממשלת המנדט .
מכתב חברי הצה"ר באסיפת הנבחרים אל הנציב העליון בבקשה לדחיית
מימוש מיפקד האזרחים.
בתיק גם: הודעת מפקד המשטרה במחוז ירושלים על איסור התקהלות ללא
רישיון. בקשת הועד המרכזי לרישיון לאסיפה פומבית.