הצה"ר א"י ועד-מרכזי, ועדת המנדטים של חבר הלאומים - תזכירים, מכתבים

30.04.1934 - 12.02.1936

סימול התיק : ג 10 - 55

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

תזכיר מאת אברהם ויינשל בנושא מחויבות ממשלת המנדט להקמת מדינה
יהודית, תגובת הועדה ודיווח על ישיבת ועדת המנדטים בהקשר זה.
תזכיר מאת הועד המרכזי של הצה"ר בא"י בנושא משמעות המנדט- יצירת
מדינה עברית.
כולל מסמכים בצרפתית.