הצה"ר א"י ועד-מרכזי, ההנהלה הציונית - התכתבות

01.02.1927 - 08.06.1933

סימול התיק : ג 10 - 52

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: מו"מ עם חיים וייצמן לשם הרחבת הסוכנות היהודית.
הכנות לשליחת ועדת חקירה לארץ ישראל מטעם הסוכנות היהודית.
דרישת הצה"ר להשתתף בועדה של ההנהלה הציונית לעניני עלייה.
ייצוג הצה"ר בהסתדרות הציונית. התנגדות הצה"ר לתכנית המועצה
המחוקקת.
בתיק גם: חוזר ההנהלה הציונית למשתתפים בקונגרס הציוני הט"ז.
כולל מסמכים בגרמנית.