הציונות: מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ- ישראל

סימול הספר : צ- 1196/ 9

שם מחבר הספר: קארפי דניאל, עורך
מוציא לאור: אוניברסיטת תל-אביב
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1984
שנת ההוצאה העברית: תשמד
כרכים: 01
שפה: עברית
הערות: כרך ט'. שער נוסף ותמצית המאמרים באנגלית.

תוכן

בין המאמרים:
יעקב שביט: חברה לאומית ותרבות לאומית עברית - שתי פרספקטיבות
המאמר כולל התייחסות של ז'בוטינסקי לילידי ארץ-ישראל.
יוסף גורני: 'הרהורים על היסודות האוטופיים במחשבה הציונית'.
במאמר יש גם להתייחסות להיבטים אוטופיים בהגות ז'בוטינסקי.
דינה פורת: פרשת טרנסניסטריה ומדיניות ההנהגה הציונית בארץ ישראל
ביחס לשואה, 1943-1942.
המאמר כולל גם התייחסות למחלוקת בין מוסדות הישוב לבין
הרביזיוניסטים באשר לאופן הפעולה להצלת יהודי אירופה.
דניאל קארפי: המופתי של ירושלים, אמין אל-חוסייני ופעילותו
המדינית בימי מלחמת העולם השניה (אוקטובר 1941 - יולי 1943).
צבי גנין: המחלוקת בין האקטיביסטים והמתונים בהנהגת ציוני
ארצות הברית בשנות ה-40 - פולמוס סטיוון וייז ואבא הלל סילבר.
המאמר כולל גם את פעילות הרביזיוניסטים וביניהם עמנואל ניומן
וכן הפעילות של קבוצת ברגסון והאצ"ל בארה"ב.