הציונות: מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ- ישראל

סימול הספר : צ- 1196/ 8

שם מחבר הספר: יוגב גדליה, עורך
מוציא לאור: אוניברסיטת תל-אביב
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1983
שנת ההוצאה העברית: תשמג
כרכים: 01
שפה: עברית
הערות: כרך ח'. שער נוסף ותמצית המאמרים באנגלית.

תוכן

בין המאמרים:
מתתיהו מינץ:יוזמת פנחס רוטנברג להקמת גדודים עבריים עם פרוץ
מלחמת-העולם הראשונה.
פעילות רוטנברג בנושא הגדודים העבריים ויחסיו עם ז'בוטינסקי.
רונלד צוויג: המדיניות הבריטית לגבי עליה לארץ-ישראל
בתקופת השואה - שלב אחרון.
מדיניות השלטון הבריטי כלפי ההפעלה בתקופת השואה, מדיניות הספר
הלבן ותגובת מוסדות הישוב.
דינה פורת: אל-דמי - אנשי רוח בארץ-ישראל נוכח השואה 1945-1943
המאמר עוסק בתגובת קבוצת אינטלקטואלים לנוכח השואה, כולל הפעילות
של יוסף קלויזנר, מנחם לנדאו, אריה אלטמן ותגובות הרביזיוניסטים.
שולמית לסקוב: הוועד הזמני והגנת הגליל העליון בשנת תר"ף.
המאמר כולל פרוטוקול הישיבה הרביעית והישיבה החמישית של הועד
הזמני ליהודי ארץ-ישראל באסיפתו העשירית (24/2/1920). בישיבה
הרביעית טוען ז'בוטינסקי כי אם לא ניתן להגן על ישובי הגליל
העליון עדיף לפנותם.