הצה"ר א"י ועד-מרכזי, קרן תל-חי - התכתבות

02.10.1930 - 24.11.1935

סימול התיק : ג 10 - 50

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: ארגון קופת אשראי הדדי בני בית"ר בע"מ. הצעה
להקמת מחלקה לאביוטכניקה בטכניון בחיפה. התפתחות קופת חולים
לעובדים לאומיים.
בתיק גם: קטע מתוך התקנות של קופת אשראי הדדי בני בית"ר בע"מ.
חוזר מאת צבי בונפלד בנושא הצורך בתשלום מס לשם ביסוס הצ"ח.
כולל מסמכים בגרמנית, רוסית ואידיש.