הצה"ר א"י ועד-מרכזי, פלוגות עבודה - התכתבות

25.02.1931 - 16.12.1932

סימול התיק : ג 10 - 49

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות עם פלוגת העבודה בחדרה בנושא ביקור בסניף ובקשה לשליחת
אינפורמציה על המתרחש בצה"ר, ועם פלוגת העבודה בראש פינה בנושא
בקשות להלוואה.