הציונות: מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ- ישראל

סימול הספר : צ- 1196/ 6

שם מחבר הספר: יוגב גדליה, עורך
מוציא לאור: אוניברסיטת תל-אביב
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1981
שנת ההוצאה העברית: תשמא
כרכים: 01
שפה: עברית
הערות: כרך ו'. שער נוסף ותמצית המאמרים באנגלית.

תוכן

בין המאמרים:
יעקב שביט: מאמרי ז'בוטינסקי, 1920-1919 - זאב ז'בוטינסקי
על מעמדו של הישוב היהודי ועל התגבשותה של החברה
הלאומית בארץ-ישראל אחרי הכיבוש הבריטי.
המאמר עוסק במשנתו החברתית והמדינית של ז'בוטינסקי.
אניטה שפירא: בין 'הבלגה' ל'טרור' -הכינוס הישובי ביולי 1938.
המחלוקת בישוב ביחס לפעולות האצ"ל בעקבות הוצאתו להורג של
שלמה בן יוסף.