הצה"ר א"י ועד-מרכזי, סניפי הצה"ר בא"י - התכתבות

12.10.1935 - 30.11.1938

סימול התיק : ג 10 - 47

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות עם סניפי ביתניה, בני ברק, בנימינה, הרצליה, חדרה, חיפה,
טבריה, ירושלים, כפר סבא, עפולה, פתח תקווה, רחובות ותל אביב.
בנושאים: הכנות לקראת בחירות למוסדות פנימיים, לכנסת ישראל
ולקונגרס הציוני. מפעל הדינר. הפצת השקל. דיווחי הסניפים על
ישיבותיהם. פעילות נגד הצעת המועצה המחוקקת. הטיפול בבנין בית
ז'בוטינסקי.
בתיק גם: דו"ח כרונולוגי על פעולות סניף פתח תקווה. דו"חות
כספיים על הוצאות והכנסות של סניף ת"א. רשימת חברי הצה"ר שהוצאו
מסניף ת"א בשל אי תשלום מס חבר. רשימות חברי הצה"ר בסניפי בני
ברק, חדרה ועפולה.
נאום של יעקב יסמין בנושא בני עדות המזרח ואנחנו.
כרוז אל חברי סניף פ"ת בנושא איסור שיתוף פעולה עם כופר הישוב.
הזמנות לכינוסים ואסיפות.