הצה"ר א"י ועד-מרכזי, מיגדלור, חברה להוצאה - מכתבים, פרוטוקולים

14.09.1930 - 18.03.1932

סימול התיק : ג 10 - 46

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

פרוטוקולים של ישיבת מייסדי חברת מיגדלור, ישיבת הועדה הארגונית
של החברה והישיבה המיוחדת לראורגניזציה של עיתון העם.
תקנות זמניות עבור סוכנים המפיצים מניות מיגדלור.
תעודת רשיון לפעילות חברת מיגדלור ותעודת רישום של רשם החברות.
דו"חות כספיים של חברת מיגדלור. מאזן החברה ליום 31.12.1931.