הצה"ר א"י ועד-מרכזי, הסתדרות העובדים הלאומית - התכתבות

20.06.1935 - 11.12.1935

סימול התיק : ג 10 - 45

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

בתיק: בקשות אישיות.
החלטת מרכז הצה"ר בא"י בעניין ועידת הסתדרות העובדים הלאומית.