ראש הממשלה מנחם בגין מודיע לממשלה על התפטרותו. יושבים משמאל לימין: שרה דורון, משה נסים, אברהם שפירא, מנחם בגין (עומד), אברהם שריר, מרדכי צפורי, דוד לוי, מנחם פורוש.

סימול התצלום : תצ- 1735

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 30/08/1983
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח