הצה"ר א"י ועד-מרכזי, מערכת עיתון דאר היום - התכתבות

06.02.1930 - 06.11.1930

סימול התיק : ג 10 - 44

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

הפצת השקל. עניני ארגון וניהול העיתון. היחסים בין הועד המרכזי
לבין הנהלת העיתון.
בתיק גם: גילוי דעת של הועד החקלאי בכפר סבא בנושא סכסוך העבודה
והצורך בהקמת לשכת עבודה ניטראלית.
פרוטוקול ישיבת הועד המרכזי בנושא דאר היום.