העמוד האחרון של מסמך הסכם השלום הנושא את חתימות שלושת הצדדים

סימול התצלום : תצ- 1733

מקום הצילום: ארצות הברית
תאריך : 26/03/1979
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח