הצה"ר א"י ועד-מרכזי, גוש העבודה הרביזיוניסטי - התכתבות

13.02.1927 - 16.04.1929

סימול התיק : ג 10 - 43

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

הכנות לכינוסים וועידות של גוש העבודה ושל הצה"ר. ייצוג גוש
העבודה בועידת הצה"ר הרביעית. הקמת ארגון חקלאי רביזיוניסטי.
הקמת לשכת עבודה ניטראלית בפתח תקווה.
בתיק גם: חוזר של הועד המרכזי בנושא הקמת סניפי גוש העבודה.
כרוז של המזכירות הארצית של גוש העבודה לציבור העובד בנושא
הצורך בהקמת לשכת עבודה ניטראלית.