הצה"ר א"י ועד-מרכזי, ברית נשים רביזיוניסטיות - התכתבות

31.10.1934 - 02.01.1935

סימול התיק : ג 10 - 42

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

רשימת תורמים למגבית האלף ע"י ברית נשים צה"ריות. דו"ח כספי על
הכנסות תערוכה ונשף.
הזמנות לישיבות.

מילות מפתח