הצה"ר א"י ועד-מרכזי, ברית המגשימים - התכתבות

05.01.1936 - 10.02.1936

סימול התיק : ג 10 - 41

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

בתיק: הצעות הועדה ליסוד ברית המגשימים בתוך הצה"ר בנושא תפקידי
הברית ואירגונה.
חוזר של ברית המגשימים בנושא עזרה לבית"ר, הוצאת עיתון, בנק
אוצר עממי, תשלום מיסים ויחס הצה"ר אל הברית.
טופסי הצטרפות לברית המגשימים.
הזמנות לישיבות.