הצה"ר א"י ועד-מרכזי, בית"ר - התכתבות

12.05.1927 - 04.07.1935

סימול התיק : ג 10 - 40

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: עבודה עברית, סכסוכים בבית"ר, שינויים ארגוניים
ומינהלתיים בבית"ר, דיווח על מצב סניפי בית"ר בא"י, שאלון מידע
מאת הועד המרכזי לגבי תנועת בית"ר, תיאום בין שני הגופים, בעיית
הסרטיפיקטים לבית"רים בפולין, הפצת השקל, החרמת השדיול, סכסוך
העבודה בכפר סבא.
בתיק גם: פרוטוקולים מישיבות ודו"ח ועדת החקירה בקשר להתפטרות
ח. הלפרין בעקבות הגשת מכתבי דרישות אולטימטיביות ע"י מס' חברים.
פרוטוקול ישיבת הועד המרכזי בנושא בית"ר. שבועת חבר בית"ר.
כולל מסמכים בגרמנית ורוסית.