הצה"ר א"י ועד-מרכזי, זאב ז'בוטינסקי - התכתבות

25.10.1925 - 12.08.1938

סימול התיק : ג 10 - 36

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: דיווחים על פעולות המרכז הרביזיוניסטי בא"י.
דרישה לבואו של זאב ז'בוטינסקי לביקור בארץ ישראל. הכנות לקראת
הבחירות לאסיפת הנבחרים ולועידה הארצית הרביעית של הצה"ר בא"י.
התפתחות בית"ר. הכנות לבחירות לקונגרס הציוני הט"ז.
מטרותיה המדיניות של הצה"ר. הסכם קלה. המו"מ בין הצה"ר לבין
ההסתדרות הציונית. מפעל הפטיציה. המועצה המחוקקת. קרן תל-חי.
הקמת הסתדרות עובדים לאומית.
כולל מסמכים בגרמנית ורוסית.