הצה"ר א"י ועד-מרכזי, הועד הפועל העולמי של הצה"ר, פאריס - התכתבות

11.05.1933 - 30.04.1936

סימול התיק : ג 10 - 35

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: הפצת השקל. חלוקת הסרטיפיקטים. הכנות להקמת בנק
א"י. מו"מ עם הועד הלאומי,ועם הסתדרות העובדים בקשר לסכסוכי
עבודה. מפעל הדינר. מפעל הפטיציה. בחירות לעיריות. המצב בהסתדרות
העובדים הלאומית. עיתון הירדן. המצב הכספי של הועד הפועל. משפט
רצח ארלוזרוב. עדכונים בעניין פלוגות העבודה. היחס לכנסת ישראל.
בנק העמל. הכנות ובחירות לועידה ארצית ועולמית. הפטיציה לועדת
המנדטים של חבר הלאומים. הוצאת תשעה מחברי הצה"ר מהברית. קרן
תל-חי. מישאל בנושא ההשתתפות בקונגרס הציוני הי"ט ותוצאותיו
בארץ ישראל. מגבית האלף. היחסים בתוך הצה"ר א"י. הכנות לכינוס
קונגרס היסוד של הצ"ח. עניני כספים.
בתיק גם: התכתבות עם המזכירות העולמית הזמנית בוארשה.
כרוז זאב ז'בוטינסקי לעם העברי בנושא הדינר, הפטיציה וה.ע.ל.
פרוטוקול מישיבת ועה"פ מצומצמת בעניני עלייה. סקירה על המושב
הרביעי של המועצה הארצית של ברית הצה"ר בא"י. חשבון מגבית האלף.
רשימות שמיות.
כולל מסמכים בגרמנית, צרפתית ורוסית.