הצה"ר א"י ועד-מרכזי, הועד הפועל העולמי של הצה"ר, לונדון - התכתבות

22.10.1929 - 07.05.1933

סימול התיק : ג 10 - 34

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: דו"ח על מצב הצה"ר בא"י, עליית חברי הצה"ר
ובית"ר, איסור כניסתו של זאב ז'בוטינסקי לא"י, יחס הצה"ר
להסתדרות העובדים וסכסוכי עבודה, עבודת הועד המרכזי, פעילות
הצה"ר בועד הלאומי, הכנות לועידת פראג, הכנות לכינוס ועידה
ארצית ולבחירות לאסיפת הנבחרים, מפעל הדינר, החלטת הועידה הארצית
לצאת מההסתדרות הציונית, קיפוח בחלוקת סרטיפיקטים.
בתיק גם: תזכיר בעניני הארגונים החקלאיים של הצה"ר בא"י ומכתב
מהארגון החקלאי הרביזיוניסטי בא"י אל נשיאות הועידה העולמית
הרביעית של הצה"ר בנושאי התיישבות. הכרזת קבוצה מחברי הצה"ר על
אי הכרתם בהחלטות הועידה העולמית בבזל. איגרת הצה"ר הא"ילי
לצה"ר העולמי לקראת המועצה בקטוביץ בנושא תפקידי הצה"ר.
כולל מסמכים בגרמנית.