הצה"ר א"י ועד-מרכזי, הועד המרכזי העולמי של הצה"ר, פאריס - התכתבות

23.04.1926 - 07.12.1929

סימול התיק : ג 10 - 32

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: ארגון ועידה ארצית בא"י, מספר החברים בסניפי
הצה"ר בא"י, עניני עלייה, מוסד זכותנו, התעשייה בארץ ישראל,
המשטרה והביטחון הציבורי, הצעת המועצה המחוקקת, היחס לסוכנות
היהודית, סכסוכי עבודה, הכנות לכינוס ועידה עולמית שלישית של
הצה"ר, הכנות לקונגרס הציוני הט"ז, מאורעות תרפ"ט, דרישה לביקור
של זאב ז'בוטינסקי בא"י.
בתיק גם: סקירות על הצה"ר בא"י, בית"ר בא"י, וגוש העבודה.
כולל מסמכים ברוסית וגרמנית.