הצה"ר א"י ועד-מרכזי, חוזרים

14.12.1926 - 11.10.1939

סימול התיק : ג 10 - 30

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: בחירות והכנות לקראת ועידות הצה"ר, מועצות
ארציות, כינוסים וקונגרסים ציוניים והחלטות שהתקבלו בהם. מפעל
השקל. ריאורגניזציות בהצה"ר בעקבות אירועים שונים.
עבודת הועד המרכזי. מיפקד חברים וטפסים למילויו. טופסי הצטרפות
להצה"ר והחתמה על מינוי לעיתון. עניני כספים ותקציב. הדומיניון
השביעי. המצב המדיני של הצה"ר לקראת הבחירות לאסיפת הנבחרים.
הכנות לביקור זאב ז'בוטינסקי. עריכת מגבית לעיתון העם. גביית מס
לועד המרכזי. מפעל הדינר. רצח חיים ארלוזרוב. משאל עם בעניין
העברת סמכויות ההנהגה לזאב ז'בוטינסקי. הקמת קרן לאסירי ציון.
הצעות ליסוד ברית המגשימים בהצה"ר. יציאת סיעת המקסימליסטים
מועד המורשים, הקמת ארגון כללי של המעמד הבינוני.