הצה"ר א"י ועד-מרכזי, הקונגרס הציוני הי"ח - התכתבות, רשימות, חומר הסברה

16.05.1933 - 13.07.1933

סימול התיק : ג 10 - 27

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות בנושא הפצת השקל לקראת הבחירות.
חוזר הוראות לועדות המקומיות לבחירות לקונגרס הציוני הי"ח.
חוזר הועדה הראשית לעניני בחירות לקונגרס הי"ח לגבי רשימות
המועמדים. חוזר הועדה לעניני השקל והבחירות בנושא הוראות ליום
הבחירות.
רשימת מועמדים וכרוזי בחירות ותעמולה של הצה"ר לקראת הקונגרס
הציוני הי"ח. כרוז דבר זאב ז'בוטינסקי אל הבוחרים.